Dịch vụ
Khách sạn Seasun xin thông báo cước phí dịch vụ đưa đón khách bằng ô tô, tàu thủy trên các tuyến đường

Giá một số dịch vụ(Giá chưa bao gồm thuế VAT):
1.     Giá dịch vụ đi bằng phương tiện xe oto:
- Từ khách sạn đi thăm vườn quốc gia(Thời gian đi ½ ngày):
+ Xe 16 chỗ: 600.000VNĐ/chuyến.
+ Xe 24 chỗ: 850.000VNĐ/chuyến.
+ Xe 35 chỗ: 1.100.000VNĐ/chuyến.
+ Xe 45 chỗ: 1.300.000VNĐ/chuyến.

- Đón khách từ bến Gia Luận về khách sạn hoặc ngược lại:
+ Xe 16 chỗ: 600.000VNĐ/lượt.
+ Xe 24 chỗ: 850.000VNĐ/lươt.
+ Xe 35 chỗ: 1.100.000VNĐ/lượt.
+ Xe 45 chỗ: 1.300.000VNĐ/lượt.

- Đón khách từ bên Bèo về khách sạn hoặc ngược lại:
+Xe 16 chỗ: 150.000VNĐ/lượt.
+ Xe 24 chỗ: 250.000VNĐ/lượt.
+ Xe 35 chỗ: 300.000VNĐ/lượt.


2.     Giá dịch vụ đi bằng phương tiện tầu thủy:
-  Từ Khách sạn đi thăm vịnh Lan Hạ, bãi tắm Cát Dứa(Thời gian thực hiện: ½ ngày):
+ Tầu chở 10 -15 khách: 1.500.000VNĐ/Chuyến.
+ Tầu chở 25-35 khách: 1.800.000VNĐ/Chuyến.
+ Tầu chở: 25-48 khách: 2.000.000VNĐ/Chuyến.

-  Từ Khách sạn đi thăm vịnh Hạ Long(Thời gian thực hiện cả ngày) :
+ Tầu chở 10-15 khách: 3.000.00VNĐ/Chuyến.
+ Tầu chở 25-35 khách: 3.500.000VNĐ/Chuyến.
+ Tầu chở 25-48 khách: 4.500.000VNĐ/Chuyến.