Liên hệ
 

SUN AND SEA HOTEL

  26 - 28 Đường Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng
   Tel: (84 - 31) 3.888.315/3.88.77.66
  Fax: (84 - 31) 3.888.475
    0904.156.234 / 0972.123.234

    Email: hangsunseahotel@yahoo.com.vn