Liên hệ
 
Khách sạn Mặt trời và Biển * Sun and Sea Hotel
Địa chỉ : 26 - 28 Đường Núi Ngọc,Cát Bà, Hải Phòng
Tel : 0225.3888.315/3 88.77.66
Fax: 0225.3.888.475
Hotline: 0904.156.234 / 0972.123.234
Email: hangsunseahotel@yahoo.com.vn
Website: sunseahotel.com.vn